Domů > Z médií > Moje psychologie > Příjemné emoce

Příjemné emoce

Co je to asertivita? Asertivita v komplexním začlenění do vztahů je komunikačním stylem o umění naslouchat a respektovat sebe i druhé, přijímat svět kolem sebe takový jaký je a současně se v něm umět chránit. Není jen o odmítání a o kritice. V běžném životě kromě odmítání i přijímáme, nasloucháme, pozorujeme.

Principy asertivity byly poprvé uceleně publikovány A. Salterem v USA v roce 1950. Jedním z důvodů proč A. Salter předával asertivitu dál, bylo přivést jednotlivce k zodpovědnosti za sebe sama. Podstatou je rozumový a vytrvalý komunikační přístup doplněný dovednostmi "jít druhému člověku naproti", chceme-li se s ním "setkat", navázat s ním komunikaci. Souhrn všech těchto dovedností a způsobu uvažování je velmi bezpečnou a pevnou ochranou před manipulacemi.

Expertem na své vlastní pocity je si člověk sám. Sami totiž můžeme nejlépe popsat a rozumět tomu, jak dobře nebo nedobře nám je. Ale co se svými pocity dělat dál, umíme ne vždy dobře odhadnout. Umět své emoce i jejich příčiny pojmenovat a nahlas je vyslovit bývá pro mnohé lidi to nejtěžší. Naučíme-li se lépe si užít příjemné pocity, osvojíme-li si umění zacházet s kritikou a odnaučíme-li se pěstovat si pocity viny v situacích, kdy se rozhodneme říci NE, nebudeme pak možná tak často hledat viníky v okolním světě. Poneseme plnou odpovědnost za sebe samotné, za svou pohodu i nepohodu.

Příjemné emoce v asertivitě

Jak vnímají mnozí lidé komplimenty a kladná hodnocení ze strany druhých lidí?

"Není mi to příjemné." - "Zneužívám je v pracovní a osobní sféře." - "Je pro mě těžké dopřát si upřímnost, obávám se reakce druhé strany." - "Kompliment je pro mě pochvala." - "Bojím se, abych se nepodbízela." - "Bývám v rozpacích, když kompliment dostávám." - "Chci jej oplácet." - "Mám tendence kompliment degradovat."

Jak si užít příjemné emoce? Jak rozdávat komplimenty, umět chválit a jak na ocenění a komplimenty reagovat?

I toto bývá pro mnohé z nás problém. Ne vždy jsme zvyklí oceňovat a všímat si i drobných maličkostí, které za to stojí. Zkusme si představit své pocity, když nás nebo naši práci někdo ocení, pochválí. Možná i tyto pocity - ať jsou příjemné či nikoli - také ovlivňují naši schopnost a ochotu oceňovat a chválit druhé. Chceme-li někomu kompliment dát, je užitečné všímat si svých příjemných pocitů, které v nás druhý člověk vyvolal svým chováním či jednáním. Z psychohygienického hlediska je na místě v sobě příjemné pocity nekumulovat a sdělit je současně s jejich příčinou. Určitě přispěje ke srozumitelnosti, pokud je toto sdělení stručné a konkrétní, cílené někomu osobně a pravdivé. Pro nemálo jedinců je pojmenování vlastních příjemných emocí znejišťující, protože nebyli zvyklí komplimenty někomu dávat či je dostávat. V tomto směru hraje mnohdy velmi výraznou roli výchova v rodině a ve škole. Někdy pak raději kompliment nevysloví z obavy jak zareaguje druhá osoba. V životě však může být docela příjemné a přirozené sdělit někomu druhému, s kým chceme třeba jen nezávazně konverzovat, například: "Líbí se mi váš humor :-)."

Pro někoho může být ještě těžší kompliment či pochvalu přijmout. Někdy pak ve své nejistotě kompliment namísto přijetí tento spíše shodíme či bagatelizujeme. Prozrazujeme tím svou nejistotu, která se navenek může projevit spíše jako agrese. Riskujeme tak, že osoba, která nám kompliment podává, se nám příště možná i raději vyhne.

Jak tedy reagovat na komplimenty?

Většinou postačí nebát se očního kontaktu a kompliment přijmout s poděkováním. Někdy je na místě své současné příjemné pocity pojmenovat ("Díky. Mám radost."). Jindy můžeme být komplimentem zaskočeni; pak je na místě, své pocity nejistoty neskrývat, ale naopak je pojmenovat nahlas; stejně tak nám prospěje zeptat se na další informace, pokud chceme sdělení více porozumět. Ať už v nás komplimenty či kladná hodnocení vyvolají jakékoliv pocity, nebojme se je vyslovit nahlas a nesnažme se je potlačovat. Naše tělo neverbálními signály ony skrývané emoce nakonec stejně vyzradí.

Pracujeme na hlasových dovednostech s GábinouPracujeme na hlasových dovednostech s Gábinou
Pracujeme na hlasových dovednostech s Gábinou
Tak tenhle oddechový bonus tréninků stojí za to - zadovádět si, rozdýchat se, pustit emoce do svého hlasu, vyzkoušet si, jak svůj potenciál lze využít ...
Vstup do fotogalerie

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.