Domů > Z médií > Moje psychologie > Jak se držet svých rozhodnutí

Jak se držet svých rozhodnutí

Dne: 28.08.2007

Jednou ze zodpovědnosti zrající osobnosti je vůbec sebrat odvahu, vstoupit do rozhodovacího procesu a rozhodnutí udělat. To celé je proces, který vyžaduje svůj čas. Co osobnost, to jiné potřeby na čas či na podmínky. Právě proto, abychom svá rozhodnutí ustáli sami před sebou a případně i před prověrkami zvenčí, je rozhodovací proces důležitý. Tedy nechat si čas na zvážení všech pro a proti, na získání dalších potřebných informací, názorů či postojů jiných pro nás důležitých lidí.

Častým blokem před rozhodováním bývá pro mnohé lidi obava, že udělají chybu. Lidé, kteří se bojí chybovat, kladou si svou metu kamsi do nedosažitelna dokonalosti, jsou si pak odpovědni za komplikovaný život a vztahy v něm. Počítáme-li naopak s tím, že pokrok a vývoj v životě často vychází od špatných rozhodnutí, z nichž si můžeme vzít zkušenost pro další rozhodnutí (správnější a správná), máme větší a častější šanci dosáhnout výsledku, že si můžeme říci "jsem dobrý...to se mi povedlo...z toho mám radost" ... a radovat se až do rána:-).

Mnohé lidi brzdí a znejišťuje fakt, že přikládají nezdravě významnou váhu tomu, co si o nich druzí lidé pomyslí, jak budou vypadat v očích druhých. Většina nejistých lidí chce být v očích druhých lidí hodným, slušným a oblíbeným člověkem. Pak jsou o to častěji zklamaní, když tomu tak není, protože v životě nelze fungovat podle vůle ostatních a zůstat přitom v pohodě. Míra přizpůsobivosti vůči druhým lidem je pro nás individuálně omezena a chceme-li si zachovat svobodu v duši, pak je užitečné počítat s tím, že některým lidem se naše názory a rozhodnutí líbit nebudou; třeba proto, že budou v rozporu s jejich představami. Často bývá pro některé lidi velmi obtížné ustát si své rozhodnutí říci NE nebo říci nahlas svůj názor, který je ojedinělý a odlišný od názorů většiny.

Od výše uvedeného se odvíjí další obava ze ztráty lásky a přízně ze strany druhých lidí. Bojíme se, že zůstaneme se svým rozhodnutím či se svými názory sami. Ano, i to se může stát a je přínosné s touto variantou ve vztazích počítat. Svoboda nezávislosti bývá totiž velmi často vykoupena ztrátou některých takzvaných přátelských vztahů či přechodnou samotou. Ona samota je však pojmem velmi relativním. Dospělý a svobodomyslný člověk nejčastěji totiž volí ze dvou variant (samota+svoboda nebo společenství+ztráta svobod a práva na názor ze strachu před vyčleněním) variantu první.

Pokus o shrnutí:

  • Dopřejme si dostatek času a prostoru na rozhodovací proces
  • Nebojme se udělat chybu (vždyť chybovat je lidské a právě chybami se učíme v rámci svého vývoje po celý život
  • Pokud uděláme chybu, berme za ni zodpovědnost a zkusme ji neopakovat vůči sobě samým i vůči druhým lidem ve vztazích, na kterých nám záleží
  • Být vyrovnán sám se sebou (=mít se rád se svými chybami i výhodami, být připraven na svých chybách pracovat a neopakovat je, umět být na sebe hrdý a pyšný, je-li pro to důvod, mít svou důstojnost)
  • Respektovat lidi kolem sebe s jejich chybami a výhodami (nechtít lidi předělat, převychovávat, jen jim dát najevo, kam si je vůči sobě pustíme, co jim dovolíme a co již nikoliv)
  • Zkusme se přestat bát strašáka „samoty", samota může někdy působit i léčivě a člověk ji ve svém životě potřebuje stejně jako společnost lidí kolem sebe
  • Zkusme si život zařizovat tak, abychom v něm mohli být spokojení podle vlastních představ, pak možná pro důležitá rozhodnutí budeme mít více odvahy
  • Pokud se nám podaří rozhodnout špatně, nebojme se tuto chybu připustit a změnit či poopravit svůj názor; v očích mnohých kritiků možná budeme působit lidštěji právě proto, že chybujeme a umíme si chybu připustit
  • Pokud by někdo druhý chtěl naše rozhodnutí zvrátit tím, že v nás zkusí svými manipulacemi vyvolat pocity viny či úzkosti, uvažujme, zda pro tyto pocity existuje reálný důvod; často možná shledáme, že nikoliv
  • Počítejme s tím, že vždycky se najdou kolem nás lidé, kterým se nezavděčíme žádným rozhodnutím; naštěstí jich není většina
Arnoštov - modelujeme situace s mrňouskyArnoštov - modelujeme situace s mrňousky
Arnoštov - modelujeme situace s mrňousky
Trocha regrese nikdy neuškodí ;-) ... a navíc vytváří prostor, jak některé stereotypy v roli rodiče zkusit změnit.
Vstup do fotogalerie

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.