Domů > Pár otázek pro zorientování

Pár otázek pro zorientování

 1. Jak oceňujete své podřízené za běžné pracovní výsledky?
 2. Jak se cítíte jako podřízení oceňováni? 
 3. Jak se cítíte, pokud se vám ocenění dostává? 
 4. Jak se naopak cítíte, pokud se vám ocenění nedostává? 
 5. Jak následně pod vlivem svých emocí v situacích, kdy jste chváleni nebo máte chválit, reagujete? Co říkáte, jak se chováte? 
 6. Dostáváte častěji informace o svých dobrých výsledcích či se cítíte častěji svým okolím kritizováni? 
 7. Je to, co vnímáte jako kritiku skutečně vždycky kritika? 
 8. Býváte vůči druhým lidem častěji vstřícní či odmítaví? 
 9. Odmítnete vždy, když se vám nechce vyhovět nebo někdy raději vyhovíte, abyste se druhého člověka nedotkli, nezranili ho, nepokazili jste vzájemný vztah atd.? 
 10. Míváte někdy při odmítání pocit viny? 
 11. Daří se vám častěji se s ostatními lidmi dohodnout či odcházíte častěji s pocitem, že jste nepochodili? 
 12. Když o něco skutečně stojíte, je pro vás výsledek dohody hodně důležitý, leč očekáváte odpor z druhé strany, vytrváte v cestě za svým cílem či raději svou žádost ani nevyslovíte, protože přece víte předem, že to nedopadne? 
 13. Pokud si přece jen o něco požádáte, ale dostane se vám odmítnutí, jak se cítíte následovně a jak to ovlivní vaše další chování k člověku, který vám řekl ne? 
 14. Pokud vám lidé odmítají vyhovět, slýcháte od nich častěji argumenty, které vám zní spíše jako zbytečné vysvětlování či výmluvy, nebo slýcháte otevřené ne, nechci? 
 15. Cítíte se být manipulováni? 
 16. Používáte někdy k dosažení svých cílů manipulující jednání. 
 17. Jak často potřebujete k dosahování svých cílů argumentovat? 
 18. Pokud máte fungovat v roli autority (v práci nadřízený či expert, doma rodič), máte pocit, že jste jako přirozená autorita vnímáni či nikoliv? 
 19. Co vám podle vás na vaší autoritě přidává a co naopak ubírá? 
 20. Dovedete obhájit ve skupině lidí svůj odlišný názor i v situaci, kdy s vámi nikdo ze skupiny lidí nesouhlasí? Jak se přitom cítíte? Nakolik vaše pocity ovlivňují vaše chování a jednání? 
 21. Pokud vás chování a jednání vašich blízkých nějak vytáčí, vzteká či dráždí, jak se zachováte? 
 22. Jak sdělujete druhému člověku kritiku? Sdělujete ji vůbec?
 23. Stává se vám, že raději některé problémy přehlížíte a pak vás emoce překvapí a místo kritiky použijete spíše výčitku či shazování toho druhého? 
 24. K čemu je podle vás užitečná kritika na pracovišti a v osobním životě? V čem naopak podle vás kritika škodí? 
 25. Jaké prožíváte pocity, když vás někdo upozorní na vaši chybu? 
 26. Jak se cítíte, pokud Vás někdo druhý nespravedlivě obviní? Jak tyto pocity ovlivní vaše další chování a jednání? 
 27. Pokud na vás někdo křičí, uráží vás či jinak projevuje svou útočnost, jak se cítíte vy? A jak se následně zachováte? 
 28. K čemu je podle vás užitečný kompromis? 
 29. Co je pro vás nejtěžší, když si vás zavolá nadřízený k pohovoru a vy netušíte, proč si vás volá? 
 30. Co si myslíte o sexuálním „harašení“ na pracovišti?
VíkendovkaVíkendovka
Víkendovka
Tak takhle my si pracujeme na víkendovce - rekapitulujeme zkušenosti s asertivitou a věnujeme se sebepoznání, součástí je i na aktivní relax.
Pracujeme na hlasových dovednostech s GábinouPracujeme na hlasových dovednostech s Gábinou
Pracujeme na hlasových dovednostech s Gábinou
Tak tenhle oddechový bonus tréninků stojí za to - zadovádět si, rozdýchat se, pustit emoce do svého hlasu, vyzkoušet si, jak svůj potenciál lze využít ...

Z našich akcí

Arnoštov - učíme se být v koalici se školákemArnoštov - učíme se být v koalici se školákem
Arnoštov - učíme se být v koalici se školákem
Vycházet se svými dětmi po dobrém, leč s laskavou důsledností, se vyplatí nám i našim dětem. A naše děti dobře ví jak na nás; víme my naopak jak na ně ;-)
Pracujeme na hlasových dovednostech s GábinouPracujeme na hlasových dovednostech s Gábinou
Pracujeme na hlasových dovednostech s Gábinou
Tak tenhle oddechový bonus tréninků stojí za to - zadovádět si, rozdýchat se, pustit emoce do svého hlasu, vyzkoušet si, jak svůj potenciál lze využít ...
Práce ve skupiněPráce ve skupině
Práce ve skupině
Nacvičujeme techniky i modelujeme řešení konkrétních situací. Změna prostředí nám vždy prospěje ... a humor nám nechybí.

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.