Domů > Kurzy > Trénink asertivity I. stupeň

Trénink asertivity I. stupeň

Výcvik základních asertivních dovedností a technik, aneb "jak mít své emoce pod kontrolou"

Způsob sociální komunikace vedoucí k emoční pohodě obou partnerů v dialogu, komunikace, jejímž cílem bývá dohoda přijatelná pro strany zúčastněné. Toto by mohla být jedna z definic asertivity. Možná bychom společně vymysleli podobných definic více. Avšak pro Vás, kteří uvažujete o možnosti pracovat na své vlastní osobnosti a chcete zdokonalit své komunikační dovednosti, je nejdůležitější fakt, že máte šanci se v rámci nabízeného výcviku naučit sdělovat příjemné i nepříjemné a přitom umět respektovat partnera v dialogu, naučit se odmítat v různých druzích vztahů, pracovat s kritikou, aktivně naslouchat a umět prosazovat věc, na které Vám skutečně záleží. Měli byste se zkrátka naučit zacházet se svými emocemi tak, abyste je dovedli kontrolovat v okamžiku, kdy vznikají. Většina z nás si totiž uvědomí své emoce až tehdy, kdy jsou v nás nahromaděny, a pak se kontrolují již těžce. Cílem tréninku asertivity je tedy umění uhlídat si svůj pocit emoční svobody a pohody.

Toto je zhruba náplň kursu - v této podobě pro Vás pouze teoretická informace. Daleko důležitější je však prožitek a pro praktické osvojení dovedností samotných je trénink pod supervizí odborníka takřka podmínkou.

Asertivita se stala v posledních letech pojmem moderním, avšak existují lidé, kteří si nedovedou dobře představit, co asertivita je; jsou i tací, kteří jsou přesvědčení o tom, že se chovají asertivně, leč z jejich slovního i mimoslovního projevu je zřejmá agrese, i když skrytá v manipulacích či v jejich náznacích. Setkávám se i s názorem, že po přečtení některé z příruček o asertivitě se lidé považují za asertivní. Ze své zkušenosti se sebou i se svými klienty z tréninků asertivity i z výcviků jiných vím, že pouze teoretická informace nestačí a mnohdy může být i zavádějící. Tak se pak někdy stane, že někteří svou agresivitu považují za asertivitu. Právě proto zastávám názor, že změnu v chování a jednání, která má být pozitivní pro vás i pro lidi ve vašem blízkém okolí, lze dosáhnout zejména praktickým výcvikem pod supervizí, který je doplněn teorií.

Výcvik, který Vám nabízím, čítá cca 80 až 90 hodin práce (I. + II. stupeň). Při výcviku je využito prvků a technik skupinové psychoterapie. Rámec výcviku je definován pro trénink základních asertivních technik v I. stupni a pro sebepoznání ve vztazích opakovaných a kontinuálních ve II. stupni. (II. stupeň je doporučen absolventům I. stupně, realizován je s cca půlročním až ročním odstupem od stupně I.). Ve skupině pracuje 8 až 12 lidí, je vedena lektorkou (psychiatr a psychoterapeut MUDr. Ludmila Dušková, kouč a lektorka soft skills MgA Gabriela Vyziblová). Při výcviku je využívána mimo jiné velmi důležitá zpětná vazba od ostatních členů skupiny, práce s videozáznamem z výcviku a nejpodstatnější je dobrá vůle každého z frekventantů chtít měnit něco na sobě samém.

Arnoštov - oddechový časArnoštov - oddechový čas
Arnoštov - oddechový čas
Momenty, které se jeví jako odpočinek, ale v hlavách nám to pracuje stále ... a tak je na místě se i trochu odměnit ...
Vstup do fotogalerie

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.