Domů > Kurzy

Trénink asertivity - podnět pro start procesu změn

Přednáška na XXX. psychoterapeutické konferenci 12.-15.11.2015 v Jeseníku

Pacienti a klienti z psychiatrických či psychologických ambulancí

 • doléčování depresí
 • úzkostně depresivní a fobické poruchy 
 • vybrané poruchy osobnosti

Organizace tréninkového programu:

Podstata celé práce – aneb co se klienti učí:

 • rozumět svým emocím
 • reflektovat své pasivní i agresivní reakce
 • formou nácviku si osvojit asertivní dovednosti
 • orientovat se ve vztazích osobních i pracovních

Pomáhá při tréninku:

 • přímá zpětná vazba z videozáznamu nácviku
 • skupinová dynamika

Nakolik nastartoval absolvovaný trénink asertivity proces změn pro jednotlivce, mohu jako terapeut jen odhadovat a vnímat svým subjektivním pohledem.

Autentické postřehy klientů, kteří mají za sebou různě dlouhou dobu po tréninku asertivity I. i II. stupně v rozmezí posledních 10 let.

Z cca 120 oslovených se více nežli polovina ozvala a dotazník vyplnila.

Zde je výběr, mimochodem pro mě velmi potěšující:

Proč jsem se kdysi pro absolvování TA rozhodl(a)

 • Doporučení
 • Potřeba stanovení vlastních hranic vůči světu
 • Práce s trémou
 • Sebepoznání, práce na sobě
 • Terapie

Co jsem po TA zkusil(a) dělat jinak

 • Pokračovat v osvojování dovedností
 • Dovolit si otevřenost vůči druhým, sdělovat své pocity, užívat si pozitivní emoce
 • Být aktivnější a zodpovědnější za své kroky, za svůj život
 • Vyjasňování vztahů s dětmi, partnery, rodiči, s lidmi v pracovním vztahu

Nejužitečnější změny

 • Lépe poznám manipulaci od druhých
 • Přerozdělení mých emočních vkladů do vztahů
 • Schopnost zpracovat negativní emoce a hlavně si je "nepěstovat„
 • Vztah k dětem a jejich výchova, zralejší vztah k rodičům, celkově změna životního přístupu a stylu.
 • Jsem si více vědom(a) svých práv (nejen v asertivitě)
 • Partnerský rozchod

Nejvýraznější zážitek

 • Zpětná vazba (kamera, skupina)
 • Otevření tabu témat (pocity, otevřenost, sex)
 • Nadhled nad vlastními problémy, sebepoznání
 • Celková zážitková atmosféra
 • Už vím, co a jak mohu – znám své hranice

Konkrétní změnyv uvažování

 • Jsem rád(a), že si už uvědomuji, že nemusím každému vždy za každou cenu vyhovět.
 • Počítám víc s právem druhého nevyhovět mi. Přemýšlím víc o svobodě své i druhých.
 • Začal(a) jsem věřit sama sobě a přestala spoléhat na druhé.
 • Více přemýšlím, co sděluji, aby to bylo konkrétní, nikoliv hodnotící, obecné a nesrozumitelné.
 • Nepřipouštím si osobně všechny starosti a problémy druhých.
 • Ne vše, co považuji za samozřejmost, je samozřejmostí pro každého.
 • Poznání, že se nemusím pořád omlouvat, že mohu změnit názor, že se mohu vyvíjet a že je to proces… a že chyby jsou jeho součástí  a není to špatně - a že to mohu dopřát i druhým kolem mě.
 • Říkat ne, vymezovat hranice své vůči ostatním lidem, dělat kompromisy je norma.
 • Vždycky jsem chtěl(a) být s každým zadobře. Nechci jít s nikým zbytečně do konfliktu. Po TA jsem se utvrdil, že někdy se prostě ozvat musím, i když mě to bude něco stát.
 • Změnilo to můj pohled na vnímání rodiny. 
 • Jsou věci, které mohu, když ne ovlivnit, tak změnit. Pokud ne, nemá smysl se tím trápit. Víc žiji přítomností (což je někdy těžké si udržet).
 • Víc si vážím vlastního času. A sebe sama.

Plány do budoucna pro další sebepoznání

 • Teď momentálně pracuju nejvíc na tom, aby našim dětem bylo se mnou dobře a mně s nimi (docela fuška někdy)
 • To nevím.  Byla to pro mne tak zásadní, naplňující a bolestivá změna, proces trval 15 let, nebyla jsem schopna a ani jsem nechtěla přijmout nic jiného. Nevím, zda se mi ještě někdy v životě poštěstí, aby mě něco tak ,,chytlo za srdce“…Možná nějaký pořádný ,,mejdan,,…;-)
 • Nechci být závislá na práci, kterou dělám. Mé současné pracoviště není pupek světa, i když si to můj šéf myslí :-)

Závěr

 • Osobnostní růst je proces.
 • Trénink asertivity se stává jakýmsi katalyzátorem, jak tento proces podpořit, nikoliv však urychlit. 
 • Na zralost nikoho z nás neexistuje žádná zázračná technika. 
 • Potřebujeme čas a sbírání zkušeností.

S asertivitou máme šanci sbírat zkušenosti s menším rizikem, že si necháme ublížit nebo že budeme ubližovat druhým.

Hodně štěstí nám všem v onom celoživotním hledání, učení a zrání...a nechť nám přitom nechybí ani dostatek zdvořilosti a ohleduplnosti :-)

VíkendovkaVíkendovka
Víkendovka
Tak takhle my si pracujeme na víkendovce - rekapitulujeme zkušenosti s asertivitou a věnujeme se sebepoznání, součástí je i na aktivní relax.
Vstup do fotogalerie

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.