Domů > Kontakty > Lektorka a její profese

Lektorky a jejich profese

MUDr. Ludmila Dušková

Psychoterapeutické výcviky:

 • Atestace v oboru psychiatrie: I. stupeň (1991), II. stupeň (1996) 
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii (1998)
 • Základy homeopatické terapie (1993/1994)
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (2000)
 • Výcvik SUR (Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii)
 • Výcvik v psychoterapeutických technikách 
 • Aplikační výcvik v psychoterapii a poradenství - rogersovský přístup (INOPP Praha) 
 • Komplexní psychosociální diagnostika, práce s bolestí 
 • Optimální komunikace 
 • Účast ve výcviku v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka (PCA Institut Praha) 
 • Zakotvené prožívání - focusing 
 • Účast v úvodním výcviku v systemickém přístupu (ISZ Praha)
 • Trénink asertivity I. a II. stupeň 
 • Konverzační a kooperativní hypnoterapie 
 • Práce s bolestí 
 • Terapeutický a sokratovský rozhovor 
 • Základy rétorických dovedností

Supervize v psychoterapii:

 • Práce se skupinou v pobytových skupinách
 • Práce se skupinou a s komunitou (Skálův institut) 
 • Účast v Balintovských skupinách 

Klinická zkušenost:

 • 1986 - 1989 - Vojenská nemocnice Plzeň, psychiatrické oddělení - sekundární lékařka
 • 1989 - 1992 - OÚNZ Prachatice, psychiatrická ambulance - samostatně pracující psychiatr 
 • Od roku 1992 soukromá praxe pro psychiatrii - psychiatr, psychoterapeut 
 • 1998 - 2009 - externí konzultant pro vedení kurzů zaměřených na asertivní a obecně komunikační dovednosti, řešení konfliktů, individuální koučování topmanažerů 
 • Od roku 1993 - tréninky asertivity pro klienty, pacienty i širší veřejnost, tréninky komunikačních a manažerských dovedností "šité na míru" dle zakázky

Aktivní účast na konferencích a sympoziích:

 • 1995
  Referát "Asertivita v manželství" 
  XX. čs. psychoterapeutická konference Luhačovice
 • 1997
  Referát "Pobytové skupiny"
  XXI. čs. psychoterapeutická konference Trenčianské Teplice
 • 1998
  Referát "Komplexní léčba úzkostných a depresivních poruch v ambulantní praxi"
  Prácheňské dny Strakonice
 • 1999
  Referát "Asertivní terapie v pobytových skupinách a co dál" 
  XXII. čs. psychoterapeutická konference v Luhačovicích 
 • 2001
  Referát "Asertivní terapie depresí, komplexní přístup v pobytových skupinách"
  XXIII. čs. psychoterapeutická konference Trenčianské Teplice
 • 2003
  Referát "Proměny klientů v tréninku asertivity a radosti psychiatra"
  Workshop "Pozitivní emoce v asertivitě"
  XXIV. čs. psychoterapeutická konference Luhačovice
 • 2005
  Referát "Terapeut autoritou v očích klienta"
  Workshop "Asertivita v opakovaných vztazích"
  XXV. čs. psychoterapeutická konference Trenčianské Teplice

MgA. Gábina Vyziblová

Vystudovala DAMU, katedru tvořivé dramatiky.Věnuje se skupinové i individuální výuce hlasu. Je koučem (Systemika) a  lektorkou soft skills.

Práce ve skupiněPráce ve skupině
Práce ve skupině
Nacvičujeme techniky i modelujeme řešení konkrétních situací. Změna prostředí nám vždy prospěje ... a humor nám nechybí.
Vstup do fotogalerie

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.