Domů > Co je asertivita > Pasivita - asertivita - agresivita

Pasivita - asertivita - agresivita

Tři základní způsoby chování nás lidí, kterým se v běžném životě nevyhneme. Je užitečné být na ně přípraven a také si uvědomit, jak vystupujeme a působíme na druhé lidi my samotní.

Pasivita - někdy jsme líní, pohodlní, prostě se nám nechce reagovat na cokoliv a tak necháme plynout situace kolem sebe, mávneme nad nimi rukou. Jindy se nám vyplatí spíše ustoupit, protože si uvědomíme, že jít do konfliktu by pro nás bylo neúnosné a případné ztráty jsou pro nás větším ziskem nežli investice do konfliktu. Avšak pokud ustupujeme z obavy z konfliktu či ze ztráty přízně v daném vztahu, riskujeme ztrátu největší, a sice ztrátu vlastní sebeúcty a hrdosti. Pro druhé sice navenek budeme ti hodní, vstřícní, milí, ale možná někdy také za hlupáky, kteří se nechávají využívat i zneužívat. Delší setrvávání v této pozici nás může přivést k nečekaně agresivnímu jednání (pohár naší trpělivosti bude naplněn). A pak se stáváme těmi, kdo v takovém střetu prohrávají.

Agresivita se k nám dostává možná i častěji v podobě skryté (ironie, sarkasmus, výchovné poznámky a hodnocení, srovnávání s druhými, vyčítání, urážení se …). Tento typ chování s sebou často nese výraznou zdatnost v manipulacích – ovládání druhých a dosahování svých cílů prostřednictvím nepříjemných emocí. Otevřenou agresi známe velmi dobře – je jí kolem nás také dosti (otevřený útok fyzický či slovní, nadávky, vyhrožování, urážky, křik, ponižování). Agresivní člověk vystupuje navenek z pozice moci, avšak často za jeho agresí bývá skryta výrazná, někdy až chorobná, vnitřní nejistota. Z historie máme příkladů nesčetně, ale stále jsme nepoučitelní a agresorů se bojíme, místo toho, abychom je důsledně vymezili. Agresor vyhrává na úkor pokořeného.

Asertivita má samozřejmě také své krajní polohy. Jsou situace, kdy je lepší ustoupit. Avšak jindy musíme vymezit druhého člověka důrazně, nikoliv však agresivně. Asertivní přístup vytváří prostor pro dohodu a kompromisy, aniž by k tomu potřeboval manipulace či argumenty, zaručuje i jistou ochranu před manipulacemi svou otevřeností a zaměřeností na pocity a jasné sdělování toho, co chceme a nechceme. Díky asertivnímu přístupu máme šanci nekomplikovat si život strachem z kritických hodnocení od druhých, byť sebevýznamnějších lidí. Vyhráváme tedy v dialogu oba dva – dohodli jsme se.

Práce ve skupiněPráce ve skupině
Práce ve skupině
Nacvičujeme techniky i modelujeme řešení konkrétních situací. Změna prostředí nám vždy prospěje ... a humor nám nechybí.
Vstup do fotogalerie

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.