Domů > Co je asertivita > Asertivita v partnerství a rodině

Asertivita v partnerství a rodině

V partnerství je pro nás nejpodstatnější opět zdravý díl svobody, který nemusíme mít ztvrzen jakoukoliv smlouvou, ale potvrzujeme ho svých tolerantním a přejícím chováním k tomu druhému, kterého milujeme, máme rádi, je pro nás jedním z nejdůležitějších lidí na světě …

Pokud budeme mít jasno ve svém partnerství, máme šanci fungovat v roli autorit jako rodiče v potřebném souladu. To je pro naše potomky nejprospěšnější, i když oni si to mnohdy nemyslí, protože by rádi toho povolnějšího rodiče přemluvili a dosáhli svého potřebného. I naší první autoritou v životě byli většinou naši rodiče a stejně tak my sami se stáváme prvními autoritami pro své děti. Rodiče nám ukázali příklady dobré i nedobré. Příkladem vychováváme své potomky i my.

V době předškolního věku je naše dítě přirozené a bezprostřední. Zkouší, co si může dovolit a potřebuje od nás jako od rodičů dostatečně jasnou zprávu, co může a co nikoliv. Nekritizujme, nezesměšňujme a nesrovnávejme své dítě s nikým dalším. Je-li důvod, nešetřeme komplimenty a chválou. Jako užitečné pro vztah s dítětem i pro vzájemnou srozumitelnost je upřímné a otevřené vyjádření naší nevole a pocitů. I v konfliktu však naše dítě potřebuje cítit, že je máme rádi.

V období předpuberty a puberty je velice důležité, abychom měli jasno ve vztahu s naším potomkem. Přeji vám, aby se vám podařilo i v situaci, do které se díky své nerozvážnosti a nezkušenosti vaše dítě dostane, zůstat s ním v koalici. Pokud se budete častěji domlouvat na řešeních, kompromisech a dospějete k dohodám, půjdete právě jemu příkladem. Bude mu jasné, že se s vámi při dodržování určitých pravidel dohodnout lze. Nejtěžší součástí rodičovské role je umění odhadnout situaci, kdy je nutné zasáhnout razantně a nekompromisně. To jsou chvíle, kdy má naše dítě plný nárok na vzdor. Nepochybujme o tom, že si o nás v tu chvíli myslí své (i to nejhorší). Nezesměšněme se následným mentorováním. Zkusme unést skutečnost, že v danou chvíli, kdy jasně vymezujeme, naše dítě „trpí"; neznamená to však, že ze svého požadavku či vymezení ustoupíme. Rodič, který prosazuje své názory a pravidla chování pouhou mocí, vyvolává spíše odpor. Pomozte dítěti hledat řešení vzniklé situace, neřešte však problém za něj; můžete mu být rádcem, pokud bude samo dítě chtít. Povzbuďte své dítě v řešení problému, aby se učilo brát zodpovědnost za své chyby. Nezapomeňte dát najevo, že nejste v rodině jedinou autoritou, ale rodiče jste dva. Počítejte s tím, že vaše dítě ve své zvídavosti, lehkosti a bezprostřednosti zkusí některá pravidla porušit, bude očekávat, jak zareagujete. Dostaví-li se trest, v danou chvíli budete mít vyřešeno. Leč pro budoucnost vztahu vám trest spíše ubere na kreditu a vytvoří prostor pro schválnosti, důvody pro útěky. Pokuste se tedy pro své dítě zajistit prostředí, kde se bude cítit tolerováno, respektováno s dostatkem příležitosti ke skutečné osobní intimitě a kde jsou současně podporovány jeho pozitivní aktivity.

V dorosteneckém věku můžete již vést své dítě pouze k odpovědnosti za dodržování dohod a smluvených pravidel v rámci rodinného kontextu. Pohlídejte si, abyste nevyvolávali ve svém dorostenci pocity viny za to, že vy se o něj bojíte. O to méně si vás bude vážit. Dorostenci respektují jen takové autority, kterých si váží a které jsou pro ně zajímavé. Autority, které v nich vyvolávají strach, je sice přinutí k poslušnosti, ale z takového vztahu každý zdravý jedinec rychle utíká. A tak si troufám přát všem rodičům, aby se do podobné situace, kdy svému dítěti dají do rukou argument pro předčasný útěk do dospělosti, nedostali. Nebojte se upřímnosti a sdělte svému potomkovi, že máte o něj strach. Nebojte se připustit před svým potomkem, který ve vašich očích zlehčuje a někdy i zesměšňuje vaše zbytečné emoce, že neumíte danou situaci zvládnout jinak. Chtějte se dohodnout, nikoliv dávat ultimáta. Na dodržování dohod trvejte. Uhlídejme si své tendence k výčitkám a manipulacím. Snad právě asertivní přístup vám pomůže unést onu velkou zodpovědnost rodičovství a vaše děti budou mít důvod být na vás pyšné.

Arnoštov - učíme se být v koalici se školákemArnoštov - učíme se být v koalici se školákem
Arnoštov - učíme se být v koalici se školákem
Vycházet se svými dětmi po dobrém, leč s laskavou důsledností, se vyplatí nám i našim dětem. A naše děti dobře ví jak na nás; víme my naopak jak na ně ;-)
Vstup do fotogalerie

Copyright © 2018 Asertivita.com, MUDr. Ludmila Dušková, tvorba webu UNIPEX CZ s.r.o.